top of page

ZAŠTITA PODATAKA

Zaštita podataka

1. Zaštita podataka na prvi pogled

Opće informacije

Sljedeće informacije pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovo web mjesto. Osobni podaci su svi podaci koji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove podatke za kontakt možete pronaći u odjeljku „Napomena o odgovornom tijelu” u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo Vaše podatke?

S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju kada nam ih dostavite. To može biti npr. To mogu biti, na primjer, podaci koje unosite u obrazac za kontakt.

Ostale podatke automatski ili uz vaš pristanak prikupljaju naši IT sustavi kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme pristupa stranici). Ovi se podaci automatski prikupljaju čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Neki od podataka prikupljaju se kako bi se osiguralo da web stranica radi bez grešaka. Drugi podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

U svakom trenutku imate pravo besplatno dobiti informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi Vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje ovih podataka. Ukoliko ste dali privolu za obradu podataka, tu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku u budućnosti. Također imate pravo zahtijevati da se obrada Vaših osobnih podataka ograniči u određenim okolnostima. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku u vezi s ovim ili ako imate dodatnih pitanja o zaštiti podataka.

2. Hosting i mreže za isporuku sadržaja (CDN)

Vanjski hosting

Ovu web stranicu hostira vanjski pružatelj usluga (hoster). Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima domaćina. Ovo može biti v. a. To uključuje IP adrese, zahtjeve za kontakt, meta i komunikacijske podatke, podatke o ugovoru, podatke za kontakt, imena, pristup web stranici i druge podatke generirane putem web stranice.

Host se koristi u svrhu ispunjavanja ugovora s našim potencijalnim i postojećim kupcima (čl. 6. st. 1. lit. b GDPR) i u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja ( članak 6. stavak 1. lit. f GDPR).

Naš hoster će obrađivati vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje obveza pružanja usluge i slijediti naše upute u vezi s tim podacima.

Koristimo sljedeći host:

Strato AG

Pascalstrasse 10

10587 Berlin

Sklapanje ugovora za obradu narudžbi

Kako bismo osigurali obradu u skladu sa zahtjevima zaštite podataka, sklopili smo ugovor o obradi narudžbi s našim domaćinom.

3. Opći podaci i obvezni podaci

zaštita podataka

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Kada koristite ovu web stranicu, prikupljaju se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci koji se mogu koristiti za vašu osobnu identifikaciju. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka putem interneta (npr. kada komunicirate putem e-pošte) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj stranici je:

Slikarsko poduzeće Fiko GmbH

U Telgenu 2d

44536 Lünen

Telefon: +49 2306 7644201

E-mail: info@fiko-gmbh.de

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i načinima obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

Razdoblje skladištenja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno posebno razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete privolu za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. razdoblja čuvanja poreznih ili trgovačkih prava); U potonjem slučaju, brisanje se odvija nakon što ti razlozi više ne važe.

Napomena o prijenosu podataka u SAD i ostale treće zemlje

Naša web stranica uključuje, između ostalog, alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u ili drugim trećim zemljama koji nisu sigurni u pogledu zaštite podataka. Ako su ti alati aktivni, vaši osobni podaci mogu biti prebačeni u te treće zemlje i tamo obrađeni. Željeli bismo istaknuti da se u tim zemljama ne može jamčiti razina zaštite podataka usporediva s EU. Na primjer, američke tvrtke dužne su predati osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao subjekt podataka ne možete protiv toga pokrenuti pravne radnje. Stoga se ne može isključiti da američke vlasti (npr. tajne službe) obrađuju, procjenjuju i trajno pohranjuju vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu nadzora. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

Opoziv Vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge radnje obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. U bilo kojem trenutku možete opozvati bilo koji pristanak koji ste već dali. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodi do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i protiv

Izravno oglašavanje (čl. 21 GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA TEMELJEM NA ČL. 6 ABS. 1 LITRA. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO PRIGOVORITI SE OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVAKOM TRENUTKU IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE NA TEMELJU OVIH UVJETA. PRIMJENJIVA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE TEMELI OBRADA MOŽE SE PRONAĆI U OVOJ POLITICI ZAŠTITE PODATAKA. AKO SE PROTIVITE, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE ODGOVARAJUĆE OSOBNE PODATKE OSIM AKO NE MOŽEMO DOKAZATI SLOŽENE RAZLOGE ZA OBRADU KOJI NADLAŽUJU VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI JE OBRADA ZA TVRĐIVANJE, PRIMJENU ILI OBRANU IDENTIFIKACIJE PRAVNOG CLA IMS ( PRIGOVOR PREMA ČL 21(1) GDPR). AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA, IMATE PRAVO U SVAKOM TRENUTKU UGOVORITI SE NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA KOJI SE VAS TIČU U SVRHU TAKVOG OGLAŠAVANJA; OVO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE U MJERI UKOLIKO JE POVEZANO S TAKVIM IZRAVNIM OGLAŠAVANJEM. AKO SE PROTIVITE, VAŠI OSOBNI PODACI SE VIŠE NEĆE KORISTITI U SVRHU IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR PREMA ČLANKU 21. STAVKU 2. GDPR-a).

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, pogođeni imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe postoji ne dovodeći u pitanje druge upravne ili sudske lijekove.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u sklopu ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite prijenos podataka izravno drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo ako je tehnički izvedivo.

SSL ili TLS enkripcija

Ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice. Šifriranu vezu možete prepoznati po promjeni retka adrese preglednika iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi, u svakom trenutku imate pravo na besplatnu informaciju o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka. Možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku u vezi s ovim ili ako imate dodatnih pitanja na temu osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U vezi s tim nas možete kontaktirati u bilo koje vrijeme. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

Ako osporavate točnost osobnih podataka koje imamo o vama, općenito će nam trebati vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja pregleda imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Ako je obrada Vaših osobnih podataka bila/se odvija nezakonito, možete zatražiti da se obrada ograniči umjesto brisanja.

Ako nam Vaši osobni podaci više nisu potrebni, ali su Vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili postavljanje pravnih zahtjeva, imate pravo umjesto brisanja zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Ako ste podnijeli prigovor u skladu s člankom 21. stavkom 1. GDPR-a, potrebno je napraviti ravnotežu između vaših i naših interesa. Sve dok još nije jasno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci – osim za njihovo pohranjivanje – mogu koristiti samo uz Vaš pristanak ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga važan javni interes Europske unije ili države članice.

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Kolačići

Naše web stranice koriste takozvane "kolačiće". Kolačići su male tekstualne datoteke i ne oštećuju vaš uređaj. Oni su ili privremeni za vrijeme trajanja sesije

(kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići) pohranjeni na vašem uređaju. Kolačići sesije automatski se brišu na kraju vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili ih vaš web preglednik automatski ne izbriše.

U nekim slučajevima, kolačići tvrtki trećih strana također mogu biti pohranjeni na vašem uređaju kada uđete na našu stranicu (kolačići trećih strana). Oni nama ili vama omogućuju korištenje određenih usluga trećih strana (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni kolačići su tehnički neophodni jer određene funkcije web stranice ne bi radile bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz videa). Ostali kolačići koriste se za procjenu ponašanja korisnika ili prikaz oglašavanja.

Kolačići koji su nužni za provedbu procesa elektroničke komunikacije (nužni kolačići) ili za pružanje određenih funkcija koje želite (funkcionalni kolačići, npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike) koriste se pohranjeni na temelju članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a, osim ako je navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranjivanje kolačića kako bi svoje usluge pružao na tehnički ispravan i optimiziran način. Ako je zatražena suglasnost za pohranjivanje kolačića, predmetni će se kolačići pohraniti isključivo na temelju te suglasnosti (čl. 6. stavak 1. lit. a GDPR); suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito te aktivirati automatsko brisanje kolačića kada zatvorite preglednik. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Ako kolačiće koriste tvrtke treće strane ili u svrhu analize, zasebno ćemo vas obavijestiti u ovoj izjavi o zaštiti podataka i, ako je potrebno, zatražiti vaš pristanak.

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upite putem obrasca za kontakt, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući podatke za kontakt koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju naknadnih pitanja. Ove podatke nećemo proslijediti bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke b GDPR-a, pod uvjetom da je vaš zahtjev povezan s ispunjenjem ugovora ili je potreban za provedbu predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR ) ako je ovo postavljeno na upit.

Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, opozovete privolu za pohranu ili prestane svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

Upiti putem e-maila, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili faksom, vaš zahtjev uključujući sve nastale osobne podatke (ime, zahtjev) pohranit ćemo i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Ove podatke nećemo proslijediti bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju na temelju članka 6. stavka 1. točke b GDPR-a, pod uvjetom da je vaš zahtjev povezan s ispunjenjem ugovora ili je potreban za provedbu predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. st. 1. lit. a GDPR ) ako je ovo postavljeno na upit.

Podaci koje nam pošaljete putem zahtjeva za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovete svoj pristanak za pohranu ili više ne vrijedi svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice zakonski propisani rokovi čuvanja – ostaju nepromijenjeni.

5. Dodaci i alati

Google karte

Ova stranica koristi kartografsku uslugu Google Maps. Davatelj je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za korištenje funkcija Google Maps-a potrebno je pohraniti svoju IP adresu. Te se informacije obično prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Pružatelj ove stranice nema utjecaja na ovaj prijenos podataka. Ako je Google Maps aktiviran, Google može koristiti Google Web Fontove u svrhu jedinstvenog prikaza fontova. Kada pristupite Google kartama, vaš preglednik učitava potrebne web fontove u predmemoriju preglednika kako bi ispravno prikazao tekstove i fontove.

Korištenje Google karata je u interesu atraktivne prezentacije naše internetske ponude i olakšavanja pronalaženja mjesta koja označavamo na web stranici. To predstavlja legitimni interes u smislu članka 6. stavka 1. točke f GDPR-a. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se provodi isključivo na temelju članka 6. stavka 1. točke a GDPR-a; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Više informacija o tome kako postupamo s korisničkim podacima možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Izvor: e-recht24.de

 

Ovo je politika privatnosti. Zaštita podataka važan je dio web stranice. Ovaj predložak sadrži ogledni tekst, nije konačan i ne može se objaviti. Ovisno o značajkama vaše web stranice, tekst vaše politike privatnosti će se razlikovati. Molimo prilagodite ovaj tekst. Politika privatnosti mora navesti sve komponente trećih strana koje koristite na svojoj web stranici. Imajte na umu da poveznica na politiku privatnosti mora biti dostupna sa svake stranice web stranice.

Primjer sadržaja:

Prikupljanje, korištenje i dijeljenje podataka

Izjava o vlasništvu podataka prikupljenih na vašoj web stranici, prirodi prikupljanja podataka, otkrivanju trećim stranama itd.

Kontrola nad podacima

Izjava o mogućnosti pregledavanja, mijenjanja i ažuriranja osobnih podataka i podataka, zabrinutosti oko upotrebe podataka itd.

Sigurnost podataka

Mjere zaštite korisničkih podataka, enkripcija podataka, informacije o poslužitelju na kojem se podaci pohranjuju, prijenos podataka itd.

Saznajuovdje više.

bottom of page